MUŠIČARENJE
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

MUŠIČARENJE

Forum o mušičarenju slobodnim stilom... i ostalom!
 
PrijemPrijem  PortalPortal  TražiTraži  Registruj seRegistruj se  Pristupi  

 

 Predlog novog pravilnika MO SSRS

Ići dole 
AutorPoruka
100ka
Forum moderator
Forum moderator
100ka

Broj poruka : 6814
Godina : 37
Location : Beograd
Datum upisa : 10.01.2008

Predlog novog pravilnika MO SSRS Empty
PočaljiNaslov: Predlog novog pravilnika MO SSRS   Predlog novog pravilnika MO SSRS EmptyČet 10 Sep 2009 - 11:24

Ovo je predlog novog pravilnika koji mi je poslao Aleksandar Vučković (Sale Župa):

PRAVILA TAKMIČENJA ZA MUŠIČARSKI RIBOLOV


SADRŽAJ :

1. TAKMIČARSKA STAZA
2. TAKMIČARSKE KATEGORIJE
3. ORGANIZACIJA TAKMIČENJA
4. OPŠTA PRAVILA TAKMIČENJA – POJEDINAČNO I EKIPNO
5. TAKMIČARSKI PRIBOR I OPREMA
6. PROCES ODVIJANJA TAKMIČENJA
7. SLUŽBENA LICA I TELA NA TAKMIČENJU
8. SUĐENJE NA TAKMIČENJU
9. BODOVANJE I UTVRĐIVANJE PLASMANA NA TAKMIČENJU
10. KAZNENE ODREDBE
11. PROGLAŠENJE I OBJAVA REZULTATA
12. SISTEM SPORTSKO RIBOLOVAČKIH TAKMIČENJA U SRBIJI
13. FORMIRANJE REPREZENTACIJE SRBIJE
14. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Na osnovu člana ___ Statuta Saveza sportskih ribolovaca Srbije,Upravni odbor na sednici održanoj dana ________ 2009.godine,donosiPRAVILNIK TAKMIČENJA ZA MUŠIČARSKI RIBOLOVČlan 1 .

Ovim Pravilnikom prilagođavaju se pravila međunarodne ribolovačke federacije FIPS MOUCHE takmičarskoj disciplini – mušičarenje za sve kategorije u organizacionoj strukturi Saveza sportskih ribolovaca Srbije ( u daljem tekstu SSRS ) .
Mušičarsko takmičenje u sportskom ribolovu je pecanje mušičarskim štapom , čekrkom , kanapom , predvezom i veštačkim mušicama između takmičara koji poštuju standarde , Kodeks i postavljena pravila Mušičarske organizacije Saveza sportskih ribolovaca Srbije – МО SSRS .

Član 2 .

Pravilnikom su obrađeni :
1 . Takmičarska staza – karakteristike i struktura
2 . Takmičarske kategorije
3 . Organizacija takmičenja
4 . Opšta pravila takmičenja – pojedinalno i ekipno
5 . Takmičarski pribor i oprema
6 . Proces odvijanja takmičenja
7 . Službena lica i tela na takmičenju
8 . Suđenje na takmičenju i evidencije
9 . Bodovanje i utvrđivanje plasmana na takmičenju
10 . Kaznene odredbe
11 . Proglašenje i objava rezultata
12 . Sistem sportsko ribolovačkih takmičenja u Srbiji
13 . Formiranje reprezentacije Srbije
14 . Prelazne i završne odredbe

1 . TAKMIČARSKA STAZA – karakteristike i struktura

Član 3.

Takmičenje se izvodi na brzim salmonidnim rekama , minimalne dubine 20cm , a takmičenja na jezerima sprovode se gde postoje prostorne mogućnosti za organizaciju sektora i plovljenje čamaca u tom sektoru i to onoliko koliko je potrebno da se sprovede takmičenje .

Član 4.

Kod pojedinačnih i ekipnih takmičenja staza se organizuje na startna mesta koja mereno uzvodno ne mogu biti kraća od 30 metara .
U tom startnom mestu mogu se kretati samo takmičar , sudija merač i kapiten ekipe kojoj takmičar pripada .
U okviru jednog sektora ne sme biti prekid između startnih mesta , što znači da startna mesta jednog sektora moraju biti jedno do drugog u koninuitetu , uz postavlajnje zaštitne zone od 5 ( pet ) metara . Takmičarsku stazu obeležavaju sektorske sudije sa dva takmičara koja zajedno sa delegatom odaberu žrebom ili se na kraju svakog kola žrebom odaberu takmičari koji će u narednom kolu učestvovati u postavljanju staze .

Član 5 .

Takmičarska staza se ne sme poribljavati pre početka takmičenja najmanje 3 ( tri ) меseca . U slučaju da se poribi , pred takmičenje , rezultati se neće verifikovati , a odgovornost će snositi domaćin takmičenja i nadoknaditi troškove SSRS zato što takmičenje nije verifikovano .
Član 6.

Коd ekipnog i pojedinačnog takmičenja celokupna staza se deli na sektore čiji je broj po po pravilu tri ili broj zavisi od broja takmičara u ekipi ili pojendinaca na pojedinačnom takmičenju . Najveći dozvoljeni broj takmičara u jednom sektoru je 13 ( trinaest ) .
Svaki sektor se mora propisno obeležiti . Startne pozicije u sektoru numerišu se po redosledu , počev od uzvodne granice prema dole na tekućim vodama - nizvodno . Na stajaćim vodama ,startne pozicije numerišu se u smeru kazaljke na satu .
Početak i kraj sektora mora niti obeležen tekstom i slovnom oznakom na posebnoj tabli .
Takmičar ne sme pecati sa bilo koje vrste mosta u toku trajanja takmičenja .
Takmičari menjaju sektore po sledećem rasporedu : iz sektora А idu u sektor B , iz sektora B idu u sektor C , iz sektora C idu u sektor A .
Svaki takmičar na sebi mora imati na sebi oznaku startnog mesta , a koja mora biti tačno upisana i u startne liste .
Ako takmičenje traje dva dana ( dva kola ) , za svaki dan se pravi nova startna lista za svakog takmičara .
U toku jednog dana može se organizovati takmičenje u dva kola i to 2 х 3 sata , sa odmorom između sektorskih takmičenja od najmanje 45 minuta .

2 . TAKMIČARSKE KATEGORIJE

Član 7 .

U takmičarskoj disciplini mušičarenje , održavaju se ekipna i takmičenje pojedinaca .
Takmičenja mogu biti organizovana za takmičare oba pola takmičeći se zajedno ili odvojeno .
Takmičenja mogu biti organizovana za različita godišta kao što je dole navedeno :
а ) А kategorija – SENIORI ( takmičari koji imaju preko 18 godina u godini u kojoj se održava takmičenje )
б ) B kategorija – JUNIORI ( takmičari koji imaju od 14 do 18 godina u godini u kojoj se održava takmičenje )

3. ORGANIZACIJA TAKMIČENJA

Član 8.

Froum MO SSRS verifikuje reke na kojima se mogu organizovati takmičenja u mušičarenju o čemu se izdaje sertifikat domaćinu .
Na osnovu konkursa Foruma MO SSRS za narednu godinu , ribolovačka udruženja kandidati za domaćina takmičenja koja organizuje MO SSRS , prijavljuju se na konkurs a izbor domaćina vrši Forum MO SSRS i o tome pravovremeno obaveštava domaćine i podatke objavljuje zvanično , putem kalendara za tekuću godinu .

Član 9 .

Takmičenja u mušičarenju u organizaciji MO SSRS organizuju se kao pojedinačna i ekipna , prema sistemu takmičenja SSRS – а .

4. OPŠTA PRAVILA TAKMIČENJA – pojedinačno i ekipno

4 . 1 . LOV NA REKAMA

Član 10 .

Takmičenje traje 3 sata ( 2 х 90 minuta ) sa odmorima 15 – 30 minuta kada se vrši promena sektora . Dužinu odmora određuje glavni sudija , vodeći računa o udaljenosti među sektorima , konfiguraciji terena i broju sektora .
Sa podacima se upoznaju svi takmičari na zvaničnom otvaranju takmičenja pre žrebanja .
Vreme takmičenja određuje domaćin takmičenja zajedno sa sekretarom lige ili Forumom MO SSRS .
U Master ligi takmičenja traju 2 х 90 minuta u jednom danu ( 2 sektora ) s tim da se promena sektora vrši nakon 90 minuta i sa odmorom od minimum 45 minuta .
Kod KUP – a Srbije takmičenje se odvija u tri sektora i to : prvi dan ( obično subota ) takmičenje traje 2 х 120 minuta sa pauzom od minimum 30 minuta , a takmičenje u trećem sektoru održava se naredni dan i traje 180 minuta .Član 11 .

Na takmičenjima se boduje ulov svih vrsta pastrmki i lipljana prema propisanim merama za navedene vrste riba .
Оstale vrste riba se ne boduju . Ako domaćin propiše druge mere minimum mora biti 20 cm za pojedinu vrstu ribe o čemu se takmičari obaveštavaju kroz zvanično objavljenu satnicu MO SSRS veaznu za takmičenje .

Član 12 .

Takmičarsku ekipu čine tri takmičara , jedna rezerva , tener i vođa ekipe – kapiten . Početni sektor za takmičara se uzvlači žrebom . Takmičari iste ekipe moraju biti u različitim sektorima . Rezervni takmičari koji su prijavljeni kao pojedinci žrebom se raspoređuju u različite sektore žrebanjem , ali isto tako da prijavljeni pojedinci ekipe moraju biti u različitim sektorima .

Član 13 .

Kod žrebanja sektora vođa ekipe izvlači startni broj za takmičare svoje ekipe . Pojednici sami izvlače startne brojeve u sektorima . Radi ubrzanja rada prvog dana može se izvršiti žreb startnih mesta odmah i za naredni dan pod uslovom ako se sa ovim predlogom , glasanjem izjasni većina takmičara .

Član 14 .

Takmičar mora sam izvući ribu meredovom . Niko mu ne sme pomagati osim sudije merača koji ribu stavlja u korito za merenje isključivo na obali reke . Ako takmičaru riba ispadne iz meredova prilikom dolaska na obalu ta riba se ne prizanje kao ulov .

Član 15 .

Za vreme takmičenja takmičar sme ući u vodu u okviru svog startnog mesta , ali ne sme prelaziti u tuđe startno mesto . Između startnih mesta postavlja se zaštitna zona – neutralna zona . Takmičar ne sme prelaziti na drugu obalu reke u okviru svog startnog mesta . Sme ući u vodu samo u 1 / 3 reke u svom startnom mestu . Ukoliko organizator smatra da nema potrebe za gaženjem u vodu , to se mora naglasiti od strane istog .

Član 16 .

Ukoliko ulovljena riba otpliva u zonu zaštite – neutralnu zonu , takmičar sme izvlačiti ribu samo iz svoje startne pozicije i sme je izvaditi unutar iste . Ukoliko ulovljena riba otpliva u susedno startno mesto i ukoliko takmičar iz susedne pozicije nema primedbi , takmičar ima pravo privuću ribu iz svoje pozicije i izvaditi je unutar svoje pozicije . Ukoliko takmičar iz susednog startnog mesta ima primedbu , takmičar ima najviše pet minuta da izvuče ribu iz susednog startnog mesta u zonu zaštite ili svoje startno mesto .

Član 17 .

Zbog nepropisnog načina lova , prihvatanja i vraćanja ulovljene ribe , neće se priznati ulov :
- ako riba nije izvučena iz vode i merenje se vrši u vodi
- ako je riba prihvaćena u vodi rukom i nosi se na merenje rukom
- ako je riba zakačena van predela usta – za telo
- ako nije prihvaćena meredovom
- ako je riba ulovljena van startnog mesta u tuđem startnom mestu ili zaštitnoj zoni
- ako je riba pri zamaranju izašla iz startnog mesta i prešla u susedno mesto a susedni takmičar to nije izričito odobrio
- ako je riba ulovljana neadekvatnim priborom uz korišćenje indikatora ulova
- ako je riba ulovljena nepropisnom mušicom sa kontra kukom


4 . 2 . LOV NA JEZERIMA

Lov na jezeru obavlja se iz čamca . Jezero se smatra kao jedan sektor ili može biti podeljeno u dva sektora . U svakom čamcu mora biti isti broj takmičara .


Član 18 .

Za lov na jezeru moraju postojati čamci koji su licencirani od strane Foruma MO SSRS i isti moraju biti iste klase , a po mogućnosti i istog proizvođača .

Član 19 .

Za vreme takmičenja u čamcu se nalaze dva takmičara i veslač – sudija u sredini . Sudija veslač , vesla na određenu poziciju na jezeru unutar sektora , koju odredi kapetan čamca kojeg takmičari biraju između sebe na taj način što bacaju novčić ili dogovorom između sebe . Jedan takmičar je kapetan 90 minuta , a drugi takmičar preostali deo vremena , o čemu brigu vodi sudija u čamcu i o tome blagovremeno obaveštava takmičare .

Član 20 .

Iz čamca se lovi iz sedećeg položaja , a prilikom zamahivanja nema ustajanja . Takmičar sme pod sebe staviti jastučić od 10 – 15 cm debljine radi udobnosti . Prilikom lova takmičari i sudije moraju se pridržavati sledećeg :
- Svaki takmičar ima pravo da upravlja čamcem u jednakim vremenskim intervalima – odluka o tome će takmičar biti prvi kapetan u čamcu donosi se bacanjem novčića ,
- Sudija vesla po naredbi kapetana na određenu poziciju ili koristi ekološki motor na struju ,
- Zabranjena je upotreba motora na gorivo ,
- Sudije moraju paziti da se čamci ne približavaju manje od 50 metara jedan drugom , osim iz sigurnosnih ili nužnih razloga ,
- Hvatanje ulovljene ribe meredovom mora učiniti takmičar ili sudija , ukoliko takmičar zahteva ,
- Ako čamac ima padobran on ga ispušta u vodu kada mu za to da znak kapetan čamca . Ovaj padobran služi kada duva jak vetar da se čamac kreće sporije i za druge namene ne sme se koristiti ,
- Čamci se izvoze najmanje 10 minuta pre početka takmičenja , kako bi takmičari imali dovoljno vremena da na vreme stignu na poziciju sa koje se započinje takmičenje ,
- Za vreme trajanja takmičenja takmičari moraju sedeti na fiksnim sedištima ,ali mogu koristiti jastuk debljine najviše do 15 cm ,
- Takmičar ima pravo da stoji samo prilikom hvatanja ribe u meredov , ali ukoliko je zamolio sudiju da to uradi , mora ostati u svojoj stolici ,
- Samo sudija ima pravo upravljanja čamcem , korišćenjem vesala i motora na struju za pogon čamca ,
- Ulovljana riba od strane takmičara se stavlja u meredov , sudija istu meri , kontroliše kontra kuku i evidentira ulov ,
- Kada se riba nalazi u meredovu sudije , ona je u njegovoj nadležnosti . Ako sudija svojom krivicom ispusti ribu dužan je upisati ribu takmičaru koji je ulovio , bez saglasnosti drugog takmičara ,
- Dozvoljeno je loviti jednom mušicom i to nimfe , suve , strimeri , mokre mušice – sve kombinacije su dozvoljene ,
- Dozvoljena je upotreba intermedijalnih tonućih , plivajućih i kombinovanih kanapa,
- Sudija kod sebe ima startnu listu u koju upisuje broj ulovljenih riba i dužinu , a na kraju takmičenja kad takmičar napušta čamac , mora potpisati startnu listu ,
- Takmičenje na jezeru počinje na znak sirene kojom glavni sudija označava početak takmičenja u sektoru , а takmičenje se završava signalom sirene glavnog sudije koji označava kraj takmičenja ,
- Takmičar nema pravo svojim kanapom da prelazi zamišljenih 180 stepreni i zabacuje u sektor svog takmaca iz čamca , isto tako za nestručno zabacivanje i ponašanje u čamcu može dobiti opomenu ili isključenje , o čemu odluku na predlog sudije iz čamca donosi sektorski sudija ili glavni sudija takmičenja,
- Kod lova iz čamca lovi se samo sa jedne strane čamca , nikako iza leđa ,
- Svi takmičarski čamci moraju biti istih dimenzija , dizajna , strukture i snage ,
- Čamci moraju biti opremljeni prslucima za spašavanje za svaku osobu u čamcu , kao i signalnim uređajima za privlačenje pažnje u hitnim slučajevima ,
- Veličine i vrste riba mogu se bodovati , samo ako su o njima podaci dati u obaveštenju Foruma MO SSRS koji je zvanično objavljen pre takmičenja .


Član 21 .

Domaćin ntakmičenja obavezan je organizovati najmanje tri sata treninga za svaku vrstu lova ( reka i jezera ) u navedenom takmičenju , na sličnim vodama za svakog takmičara . Trening se utvrđuje satnicom takmičenja .
Zabranjeno je trenirati na delu gde se održava zvanično takmičenje . Domaćin takmičenja u ligi ili KUP takmičenju mora dozvoliti trening na takmičarskoj stazi , ali van zvaničnog sektora i to dane naznačene u satnici takmičenja , koja se objavljuje 10 – 15 dana pre takmičenja .
Takmičar na obali ili u čamcu sme imati rezervni štap i čekrk . Jedan štap može biti kompletiran , a ostali u tubama .

Član 22 .

Mogu se takmičiti samo članovi koji imaju važeću takmičarsku knjižicu SSRS , a platili su takmičarsku licencu za tekuću godinu i uplatili propisanu kotizaciju za takmičenje . O ispunjenju i kontroli ovih obaveza zadužen je sekretar lige .

Član 23 .

Kod ekipnog takmičenja ekipa ima pravo za uvođenje rezervnog takmičara . Pismenim putem delegatu , podnosi se zahtev za uvođenje rezerve . Kapiten tima treba napismeno podneti zahtev najkasnije 30 minuta pre početka takmičenja u sektoru . Rezerva nastupa u sektoru gde se trebao takmičiti takmičar iz njegove ekipe kog on menja .

5 . TAKMIČARSKI PRIBOR I OPREMA

Član 24 .

Takmičenje se obavlja sledećim priborom :
- Štap ne duži od 12 fita – 360 cm
- Čekrk po slobodnom izboru
- Takmičarski kanap po slobodnom izboru
- Najlon – struna za predvez po slobodnom izboru , promera po proceni
- Mušice po slobodnom izboru na udicama bez kontra kuke . Trup mušice ne sme prelaziti dužinu uidce . Udica može biti originalna ili modifikovana , to jest " stisnuta " i da ne zapinje
- Čizme sa nogavicama
- Prsluk sa mestima za spremanje mušica
- Kutije sa mušicama
- Polarizacione načare
- Kapa ili šešir
- Meredov za iznošenje ribe na merenje

- Takmičari moraju imati rezervne štapove za mušičarenje , ali prlikom lova oni ne smeju biti montirani niti čekrk namontiran
- Takmičari su odgovorni za zaštitu svoje opreme
- Moguće je koristiti sve vrste fabrički proizvedenih kanapa – plivajuće , tonuće ili tonući prednji deo , osim lead core kanapa
- Kanapima za mušičarenje nije dozvoljeno dodavati dodatke za tonjenje ili plutanje . Shooting heads nisu dozvoljeni
- Dozvoljen je samo jedan predvez , bilo koje dužine
- Predvezi mogu biti sa ili bez čvorova , konusni ili jednake debljine
- Na predveze i kanape nije dozvoljeno dodavati dodatke otežanja ni plivajuće indikatore
- Takmičari mogu koristiti suve i mokre mušice , nimfe i strimere
- Svaka mušica sastoji se od udice obmotane sa koncem i materijalom , dužine do tri santimetra
- O dužini mušice odlučuje sam takmičar
- Otežane mušice su dozvoljene pod uslovom da je otežanje sakriveno unutar materijala za izradu mušice . Dozvoljena je jedna vidljiva otežavajuća kuglica ne veća od 4 milimetra .
Sama farba ne smatra se ukrasnim materijalom .

Član 25 .

Takmičenje se obavlja samo jednom mušicom na predvezu .
Mušica mora biti zavezana za predvez , tako da se ne pomera niti da kliza .
Takmičar u toku takmičenja može vršiti izmenu mušica po svom izboru , ali uvek mora pri zabačaju na predvezu imati vezanu jednu mušicu .Vrstu mušice takmičar određuje po slobodnom izboru .
Mušica ne sme imati kontra kuku . Sudija merač obavezno nakon svake ulovljene ribe proverava kuku provlačenjem iste kroz za to pripremljen sunđer . U sličaju da je udica sa kontra kukom , takmičar se diskvalifikuje a riba se vraća u vodu ili ako je oštećena ostavlja van vode .


Član 26 .

Meredov mora biti od mekanog pamuka ili druge vrste mekanog nestrugajućeg materijala , po mogućnosti bez čvorova . Potpuno ispružen meredov ne sme biti duži od 48 " ( četrdesetosam inča ) odnosno 122 cm ( stodvadesetdva centimetra ) .

Član 27 .

Startni sudija je dužan da proveri ispravnost mušica i pribora uopšte . Takmičar ne može početi takmičenje niti ući u startno mesto dok se ne izvrši provera .

Član 28 .

Ulaskom u startno mesto takmičar prekida komunikaciju sa bilo kime . Ne sme primati nikakav pribor od bilo koga . Startne sudije moraju o ovome posvetiti posebnu pažnju .

Član 29 .

Za korišćenje nedozvoljenog pribora ( posebno otežanja olovom ili korišćenje indikatora ulova pričvršćenih na kanap ili predvez ) glavni sudija na predlog sektorskog sudije mora obavezno izreći diskvalifikaciju odnosno izreći crveni karton takmičaru .

6 . PROCES ODVIJANJA TAKMIČENJA

Član 30 .

Domaćin upućuje poziv na takmičenje nakon što je izvršio određene pripreme , dobio odluku Foruma MO SSRS da je on određen za domaćina , osigurao licencu za stazu , osigurao kadar za vođenje takmičenja , potreban broj sudija merača i ostale saglasnosti potrebne za organizaciju .

Član 31 .

Takmičari su dužni da pošalju svoje prijave domaćinu u skladu sa terminima koje utvrdi Forum MO SSRS , a prisustvo na stazi je ovabezno najmanje dva sata pre početka takmičenja , radi pregleda prijava , utvrđivanja registracija , upisa podataka u dnevnik takmičenja , pripremu za svečano otvaranje takmičenja i žrebanje .
Obavezno je definisati sva startna mesta pre dodeljivanja startnih pozicija takmičarima i ista ne smeju biti menjana u toku takmičenja .
Startna pozicija svakog takmičara mora biti izvučena žrebom . Žreb treba osigurati tako da takmičari iz istog tima ne budu u istom sektoru .
Ako kod pojedinačnog takmičenja ima više takmičara od 13 , isti se dele na sektore .
Idealno , žreb za startne pozocije i čamce , treba uraditi prema urađenom kompjuterskom programu .
Čamac za svakog takmičara određuje se izvlačenjem , koje umanjuje i ako je to moguće potpuno eliminiše mogućnost da takmičari iz iste ekipe love zajedno u istom čamcu . Određivanje veslača potrebno je učiniti ili kompjuterskim izvlačenjem , koje mora umanjiti i ako je moguće potpuno eliminisati da veslač vesla za člana svoje ekipe tokom prvenstva ili putem javnog žreba neposredno pre takmičenja .
Takmičar koji nije fizički prisutan kod žrebanja ne može se žrebati .
Svako takmičenje mora imati i svečano otvaranje , za koje je zadužen domaćin takmičenja .
Svi takmičari moraju dobiti od domaćina takmičenja tačnu satnicu i moraju se pridržavati , a eventualne izmene u satnici objavljuje samo glavni sudija uz odobrenje delegata takmičenja .

Član 32 .

Nakon prikupljenih prijava i dolaska na takmičarsku stazu izvlači se redosled žrebanja a zatim žreb startnih mesta . Nakon žreba startnog mesta , takmičar ima pravo obilaska startnog mesta ali ne sme ulaziti u isto do PRVOG SIGNALA .
PRVI SIGNAL glavnog sudije označava – dozvoljava izlazak takmičara na stazu prema utvrđenoj satnici .
DRUGI SIGNAL glavnog sudije ili sektorskih sudija označava početak takmičenja . Ako se unutar sektora vrši pomeranje takmičara tokom takmičenja sektorski sudija to označava zvučnim signalom , a to prate sudije merači . Takmičar sa svog startnog mesta prelazi na drugo startno mesto nizvodno gledajući i na drugom startnom mestu provodi novo vreme predviđeno da se provede u tom sektoru , podeljeno sa brojem takmičara u tom sektoru .
Svaki takmičar mora proći startna mesta u sektoru ako je tako određeno na početku takmičenja , a ako nije , takmičar čitavo vreme takmičenja provodi u okviru svog startnog mesta .

Član 33 .

Svaka ulovljena riba evidentira se u startnu listu , a sudija merač na startnom mestu glasno objavi vrstu ulova , broj takmičara i dužinu ulova da bi susedni takmičari to čuli . Svaka ulovljena riba koja je evidentirana mora biti overena potpisom takmičara na startnoj listi .

7 . SLUŽBENA LICA I TELA NA TAKMIČENJU

Član 34 .

Službena lica na takmičenju imenuje Forum MO SSRS uz puno poštovanje sudijskih rangova i iskazanih kvaliteta i to su :

DELEGAT SSRS na takmičenju ima obavezu da vrši nadzor nad obavljanjem svih faza takmičenja , sve do proglašenja rezultata i uručivanja priznanja , predsedava žirijem , Upravnom odboru SSRS podnosi izveštaj o tome kako je proteklo takmičenje uz davanje ocene glavnom sudiji za kvalitet obavljenog suđenja .
Na dužnost delegata takmičenja koja organizuje Forum MO SSRS , imenuju se najiskusnije sudije najvišeg ranga koji na licu mesta mogu rešavati sve moguće probleme u vezi s Pravilnikom takmičenja i tako preuzeti odgovornost njegove regularnosti . Delegat mora nositi vidno označenu akreditaciju .

GLAVNI SUDIJA je službena osoba koja na takmičenju putem sudijskog aparata organizuje sprovođenje pravila i uspešno odvijanje takmičenja . Na ovu dužnost imenuju se iskusne sudije koji su u stanju uspešno sprovesti pravila na takmičenju počevši od izbora lokacije za takmičarsku stazu , njenog obeležavanja ,kvalifikovanog predstavljanja na sastanku učesnika takmičara ,organizovati rad sektorskih sudija i sekretara takmičenja . Budno prati događanja na takmičarskoj stazi i oko nje , interveniše saglasno ukazanoj potrebi , savetuje sudije i startne merače u rešavanju eventualno nastalih konflikata i zajedno sa sekretarom takmičenja obračunava pa ponovo proverava obračunate rezultate pre zvaničnog proglašenja rezultata . Glavni sudija organizuje sudijski kolegijum u sastavu :
- glavni sudija takmičenja
- sekretar takmičenja
- sektorske sudije .
Po završetku takmičenja glavni sudija proglašava rezultate i zajedno sa sekretarom takmičenja podnosi izveštaj Forumu MO SSRS sa priloženim dnevnikom takmičenja i ocenama sektorskih sudija , koji prilažu ocene za startne sudije ukoliko su bili imenovani . Glavnog sudiju imenuje Forum MO SSRS i na takmičenju on mora nositi vidno označenu akreditaciju , a delegatu pre takmičenja dostavlja na uvid licencu za suđenje koja važi za tekuću godinu koju izdaje sudijska organizacija SSRS čiji je on član .

Član 35 .

SEKRETAR LIGE јe sudija koji brine za organizaciju administrativnih poslova na takmičenju i imenuje ga Forum MO SSRS . Mora dobro poznavati pravila i vođenje administracije , u tim poslovima je glavni saradnik glavnog sudije . Prikuplja prijave učesnika , organizuje žrebanje sektora i startnih mesta ,izrađuje startne liste , evidentira takmičenje u dnevnik takmičenja i na kraju njihov ulog i uz pomoć glavnog sudije obračunava rezultate i plasman učesnika na takmičenju . U okviru žirija i sudijskog kolegijuma vodi zapisnike u pismenom obliku , kompletira izveštaj koji sa glavnim sudijom dostavlja Forumu MO SSRS . Sekretar mora nositi vidno istaknutu akreditaciju .
Pre početka takmičenja zajedno sa domaćinima sačinjava Protokol o međusobnim obavezama domaćina i SSRS , utvrđuje satnicu takmičenja , obeležava staze , osiguravanje sudija merača , obaveštavanje publike putem medija i TV , preduzima marketinške aktivnosti , osigurava na stazi prostor za rad sekretara , smeštaj kompjutera i mesto proglašenja rezultata . Protokol dostavlja Forumu radi upoznavanja Upravnog odbora Saveza o obavezama koje je tim protokolom preuzeo SSRS .

Član 36 .

SEKTORSKI SUDIJA је osnovni operativni organ na takmičarskoj stazi . Njegovi zadaci počinju od trenutka pregleda sektora za koji su zaduženi pa sve do kontrole urednosti svakog takmičarskog mesta do završetka takmičenja . Prati ulazak na startna mesta nakon prvog signala , vrši identifikovanje , kontrole , prati rad takmičara i vrši kontrolu pribora u sektoru , prati kretanja u okviru svakog startnog mesta u svom sektoru . Inetrveniše po potrebi , ako ima startne sudije organizuje njihov rad i praćenje takmičara , zabranjuje neovlaštenim osobama kretanje po startnim mestima , ulazak u vodu , ne dozvoljava bilo kakvu pomoć sa strane takmičarima i održavanje bilo kakve radio veze . Označava zvučnim signalima početak takmičenja u sektoru , izmene i pomeranje takmičara nizvodno unutar sektora , ako je to dogovoreno na sastanku žirija . Prati ponašanje takmičara nakon završetka takmičenja .
Potpisuje startni list u kome je evidnetiran ulov takmičara u njegovom sektoru i dostavlja ga sekretaru takmičenja na obračun . Eventualne ispravke na startnom listu overava svojim potpisom .
Na blaže propuste takmičara u toku pripreme i takmičenja daje upozorenja ili ŽUTI karton , a u ponovljenom slučaju upoznaje glavnog sudiju , koji će budu li smatrali za potrebno intervenisati i sankcionisati takmičara CRVENIM kartonom , što istovremeno znači DISKVALIFIKACIJU i udaljavanje takmičara sa staze . Za svo vreme takmičenja odgovoran je za uspešan rad sudija merača u svom sektoru , kojima na kraju daje ocene što sekretar takmičenja evidentira u izveštaju sa takmičenja . Sektorski sudija mora nositi vidno istaknutu akreditaciju .

STARTNI SUDIJA – MERAČ ULOVA је osoba imenovana od strane domaćina takmičenja uz saglasnost glavnog sudije . Mogu biti u rangu udruženjskog sudije ili kandidata za polaganje praktičnog dela sudijskog ispita . Zadaci startnog sudije merača sastoje se u praćenju ispravnosti takmičara od ulaska u takmičarsko mesto , kretanje unutar takmičarskog mesta , merenje ulova , dužine svake ribe , evidentiranje u startni list , overa ulova od strane takmičara . Odmah po završetku takmičenja dužan je da preda startni list sektorskom sudiji .
Ako se unutar sektora vrše izmene takmičara , posle znaka za izmenu daje takmičaru startni list koji ovaj nosi do sledećeg merača gde takmičar nastavlja lov , da se ne bi vršilo dopisivanje podataka svaku ulovljenu ribu kod njega parafira svojim potpisom kao i takmičar u rubrici za to predviđenoj .
Na primećenu nepravilnost upozorava takmičara i obaveštava sektorskog sudiju , koji će bude li smatrao za potrebno preduzimati određene mere . Mora obaviti ranije dogovorene radnje u vezi rasformiranja takmičarske staze . Merač mora nositi vidno istaknutu akreditaciju .
Startni sudija mora imati korito , propisno izrađjeno od drveta ili plastike sa označenom dužinom unutar istog za merenje dužine ulovljene ribe .
Pomaže takmičaru kod merenja ribe i smirivanja iste .

КАPITEN EKIPE – TRENER је osoba koja predstavlja ekipu , odosno pruža pomoć takmičarima u toku pripreme i održavanja takmičenja .
Odgovoran je za ponašanje članova tima u toku trajanja takmičenja .
U toku takmičenja kapiten tima može se slobodno kretati unutar startnih mesta članova svoje ekipe , ali nema pravo ulaska u vodu .
Može ući u prostor startne pozicije druge ekipe , samo kako bi došao do pozicije člana svoje ekipe i to samo pod uslovom da njegovo prisustvo ne ometa vode ili aktivnosti takmičara iz druge ekipe , uz njegovu saglasnost .
Tokom takmičenja iz čamca nem pristup članovima ekipe .
U toku takmičenja , nema pravo pružanja materijalne pomoći bilo kom članu svoje niti tuđe ekipe .
Prisustvuje zvaničnim sastancima učesnika . Jedna ekipa može imati prijavljene dve osobe u statusu kapitena – trenera , s tim da u istom startnom mestu jednog takmičara može ulaziti samo jedan od njih .
U svrhu pružanja pomoći – informacija i saveta kapiten ima pravo i obavezu :
- Dostavljanje prijave za ekipu , učešća na zvaničnom sastanku učesnika i službenog osoblja , žrebanja redosleda , sektora i startnih mesta takmičara , pomoći u donošenju opreme . Može koristiti sredstva veze samo van startnog mesta takmičara ,
- Za radnje koje su ovim pravilima po bilo kom osnovu zabranjene , kapiten – trener će obavezno biti sankcionisan ŽUTIM kartonom , što u ponovljenom slučaju sleduje i takmičara ,
- Da bi se izbegle konfliktne situacije na takmičenjima , udruženja su dužna da pri određivanju kapitena – trenera imenuju osobe koje poznaju pravila i koja su u stanju obavljati ovaj veoma bitan zadatak . Vođa ekipe – kapiten mora imati akreditaciju postavljenu na vidnom mestu .

ТАKMIČAR је član ekipe ili pojedinac koji učestvuje na sportsko ribolovačkom takmičenju a koji mora poznavati pravila takmičenja , jer ga nepoznavanje pravila takmičenja ne oslobađa odgovornosti i svih sankcija predviđenih u slučaju nepridržavanja i narušavanja pravila takmičenja .
- Za vreme takmičenja u ruci takmičar sme imati samo jedan štap i meredov za prihvat ribe . Od ostale opreme sme imati odgovarajuće odelo , prsluk sa kompletima mušica , naočare i kapu – šešir ,
- Ostalu opremu , rezervne štapove mora držati van reke u okviru startnog mesta ,
- Dužan je da na vidnom mestu nosi službenu akreditaciju i do kraja poštuje satnicu takmičenja kako ne bi svojim odsustvom ometao sprovođenje takmičenja . Mora blagovremeno doći i doneti svoj pribor i opremu i da drži van reke sve do drugog signala , koji označava dozvolu za ulazak u reku i početak takmičenja . Pristupa pripremi i uređenju prostora – startnog mesta . U toku pripreme na startnom mestu priprema pribor i mušice i na zahtev sektorskog sudije i sudije merača kontrolom omogućiti pregled mušica . Ne sme se udaljavati iz svog startnog mesta , pre niti za vreme takmičenja , niti sme ulaziti u startna mesta drugih takmičara i zaštitnu – neutralnu zonu , kao ni gaženje u vodu da se otkači mušica koja se zakačila o prepreku u vodi ili iznad vode ,
- Svaki takmičar odgovoran je da preuzme sve mere i predostrožnosti , uključujući zaštitu očiju i opremu za spašavanje ,
- Svaki takmičar dužan je na takmičenju putovati prema oficijelnim događajima i vraćati se sa istih isključivo službenim prevozom ,ako je organizator osigurao ,
- Svaki takmičar koji u toku takmičenja zatraži savet (osim od kapitena ) vezano za ulov ili prihvati bilo kakvu materijalnu pomoć vezano za lov , biće sankcionisan – kažnjen . Ukoliko u toku takmičenja bilo ko , osim kapitena , ko je angažovan sa timom , komunicira sa takmičarem smatraće se da je takmičar tražio savet vezano za ulov i biće sankcionisan – kažnjen .

Član 37 .

SUDIJSKI KOLEGIJUM čine :

- Glavni sudija
- Sekretar lige
- Sektorske sudije – dva imenovana žrebom
- Startni sudija ili sudija koji vrši merenje dužine ulova

Sudijski kolegijum se formira po potrebi i u slučaju potrebe pitanja iz oblasti sudijskih nadležnosti na takmičenju .

Član 38 .

ŽIRI TAKMIČENJA

Žiri takmičenja čine :

- Delegat takmičenja
- Glavni sudija
- Sekretar lige
- Sektorski sudija trećeg sektora
- Takmičar na startnom mestu 3 u A sektoru

Sastanak žirija saziva delegat takmičenja koji ujedno predsedava radom žirija . Rad žirija nije javan i obavlja se bez prisustva takmičara i kapitena . Sekretar takmičenja vodi zapisnik koji se dostavlja Forumu MO SSRS u predviđenom roku sa ostalom dokumentacijom .
Odluke žirija na nekom takmičenju su konačne , a na njih se može podneti žalba Forumu MO SSRS u slučaju provere odredaba ovog Pravilnika .

Član 39 .

Prigovori na objavljene rezultate na takmičenju najavljuju se žiriju 15 minuta nakon objavljivanja rezultata , a pismena reklamacija se dostavlja za narenih 20 minuta , uz uplatu 50 evra kaucije kod sekretara takmičenja , koja će biti vraćena ako se utvrdi da je prigovor bio opravdan , u protivnom kaucija se uplaćuje u blagajnu MO SSRS .

Član 40 .

Kada istekne vreme predviđeno za prigovore , na zvaničnom mestu se objavljuju zvanični rezultati takmičenja potpisani od strane glavnog sudije , delegata i sekretara takmičenja .

Član 41 .

Ako neki takmičar ili ekipa nije zadovoljna obračunatim rezultatima , može u pismenoj formi uputiti žalbu Forumu MO SSRS , koji je dužan u narednih 30 dana da razmotri žalbu i o istoj u pismenoj formi obaveštava podnosioca žalbe .
Ako se radi o povredi pravila koja utiču na dalji plasman ekipe ili takmičara za naredno kolo Forum MO SSRS mora do narednog kola zauzeti svoj konačni stav po žalbi .8 . SUĐENJE NA TAKMIČENJU
Član 42 .

Suđenje na takmičenju organizuje glavni sudija , tako da za svakog takmičara osigurava jednog startnog sudiju merača a za svaki sektor po jednog sektorskog sudiju i jednog sudiju za merenje . Merenje treba da osigura :
1 . Upotrebu plastičnih ili drvenih korita u kojima je postavljen metar ,
2 . Uhvaćenu ribu meri takmičar a sudija merač mu drži korito . Sudija nije odgovoran ako riba takmičaru padne u vodu prilikom donošenja na merenje i u tom slučaju ne evidentira se ulov . Merenje se obavezno vrši na obali vode , tako što takmičar polaže ribu u korito , a sudija merač mu pomaže da ribu eventualno smiri .
Uhvaćenu ribu takmičar ne sme nositi u ruci , nego u meredovu .
3 . Kada takmičar ulovi ribu , istu prihvata u meredov i donosi na obalu sudiji meraču , koji je prihvata i stavlja u korito za merenje . Ako riba takmičaru ispadne on je odgovoran za to i ako nije vršeno merenje ne sme se u startnu listu upisivati ulov .
Sudija merač obavezno odstranjuje udicu , oživljava ribu i vraća je u vodu , vodeći računa o tome da je ne ošteti .
Ukoliko takmičar odluči da riba ne ispunjava uslove ili je nedovoljne veličine , nije obavezan da je ubaci u meredov ali je mora vratiti u vodu , vodeći računa da je ošteti a idealno je da je ne dodiruje .
Ukoliko sudija merač , sektorski sudija ili glavni sudija utvrdi da je takmičar postupio nemarno i narušio takmičarski kodeks , ribi naneo povredu , ista riba se neće bodovati , a takmičar će biti kažnjen brojem bodova koji odgovara ribi najmanje prihvatljive dužine .
Navedeni incident prijavljuje se sudijskom žiriju , koji će isti uzeti u razmatranje i doneti odluku o daljem postupku .
Sudija merač nakon izvršenog merenja pušta ribu polako nazad u vodu i glasno i jasno obajvljuje da je takmičar ulovio ribu ( objavljuje vrstu , dužinu i redni broj ribe koja je ulovljena ) da bi susedni takmičari bili upoznati sa tim podacima .
4 . Sektorski sudija nadzire rad takmičara i sudije merača
5 . Sudija ne sme drugim licima prenositi na koju mušicu je ostvaren ulov , posebno ne takmičarima
6 . Za izvršeno merenje moraju biti saglasni takmičar i startni sudija – merač . Ako je riba previše živahna , takmičaru može pomagati pri merenju i startni sudija
7 . Nakon izvršenog merenja sudija merač pušta ribu nazad u vodu
8 . Startni sudija po izvršenom merenju upisuje podatke u startni list , a takmičar i sudija parafom potvrđuju upisani ulov u startnu listu . Na startnom listu nisu dozvoljene nikakve ispravke koje ne potvrdi sektorski sudija svojim potpisom
9 . Ukoliko ulovljena riba otpliva u zonu zaštite , takmičar sme privlačiti ribu samo iz startne pozicije i sme je izvaditit unutar svoje startne pozicije . Ukoliko ulovljena riba otpliva u susedno mesto i ukoliko takmičar iz susedne pozicije nema primedbi , takmičar ima pravo privući ribu iz svoje startne pozicije i izvaditi je unutar svoje pozicije . Ukoliko takmičar iz susednog startnog mesta ima primedbu , takmičar ima najviše pet minuta da izvuče ribu iz susednog startnog mesta u zonu zaštite ili svoje startno mesto
10 . Takmičar ili član ekipe ne sme koristiti lokatore – sonare za pronalaženje ribe i proveru dubine u toku takmičenja
11 . U slučaju da sudija merač izgubi ribu pre nego što je izmerio , takmičaru će biti dodeljen prosek bodova svih ulovljenih već izmerenih riba u tom sektoru u toku takmičenja u tom sektoru
12 . Za ribu koja je izgubljena tokom lova iz čamca dok sudija na zahtev takmičara meredovom vadi ribu neće biti dodeljeni bodovi takmičaru
13 . Ukoliko je dužina ribe ispod dozvoljene mere naznačene u satnici pre takmičenja , takmičaru koji je ulovio takvu ribu neće biti dodeljeni i upisani bodovi u startnu listu .

Član 43 .

Sudije ne smeju preduzimati bilo kakve korake koji bi prouzrokovali lažne ili subjektivne rezultate .
U slučaju da sudije , sude neobjektivno za to će biti sankcionisani a rezultati poništeni .

Član 44 .

Svaki sudija je odgovoran u domenu svoje nadležnosti . Ocene na suđenju glavni sudija daje sektorskim sudijama 1 do 5 . Sektorski sudija daje ocene suđenja od 1 d 5 startnim sudijama i meračima .
Glavnog sudiju ocenjuje delegat takmičenja ocenom 1 do 5 što obavezno upisuje u svoj izveštaj koji dostavlja Forumu MO SSRS .

9 . BODOVANJE I UTVRĐIVANJE PLASMANA NA TAKMIČENJU

Član 45 .

1. Startni sudija boduje u startnoj listi takmičara tako što za svaku ulovljenu ribu upisuje 100 poena a za svaki centimetar ulovljene ribe upisuje dodatnih 20 poena
2. Overu lista na kraju takmičenja u sektoru vrši svojim potpisom sektorski sudija . Na kraju takmičarskog dana na svakoj listi za taj dan moraju biti potpisi startnih sudija i sektorskih sudija i potpis takmičara . Ako nema bilo kog potpisa sekretar tu listu ne sme obračunavati
3. Po završetku takmičenja u jednom sektoru , sektorski sudija prikuplja sve startne liste i dostavlja ih sektorskom sudiji sektora u koji odlaze takmičari
4. Po završetku takmičenja za to kolo sektorske sudije moraju dostaviti startne liste sekretaru takmičenja na obradu u roku 15 – 20 minuta
5. Obrada podataka vrši se kompjuterskim ili ručnim putem . Ako se obrada podataka vrši kompjuterski moraju se za svaki sektor i kolo posebno dati podaci i zbirni podaci
6. Veličine i vrste riba mogu se bodovati samo ako su o njima podaci dati u satnici Foruma MO SSRS koje je zvanično objavljeno pre takmičenja
7. Sve ribe koje su se zakačile u predelu usta , na primer iznad zadnjeg poklopca na škrgama kogu se bodovati
8. Riba ulovljena za vreme trajanja takmičasrkog vremena može se bodovati samo ukoliko je ubačena u meredov najkasnije deset minuta nakon završetka takmičenjaPOJEDINAČNO BODOVANJE
Član 46 .

Bodovanje se vrši tako da za svaki centimetar ulovljene ribe takmičar dobija 20 poena a za svaki komad ribe – ribu 100 poena . Zbir ova dva podatka daje ukupan broj poena takmičara .
Primer :
Ulovljene dve ribe ( 25 i 28 cm ) = 25 х 20 + 28 х 20 + 100 + 100 = 500 + 560 + 200 = 1260 poena

Član 47 .

Ako dva ili više takmičara imaju jednak zbir poena , prednost i bolji plasman ima takmičar koji je ulovio veći broj riba . Ako je i taj podatak jednak , onda prednost ima takmičar koji je ulovio veću ribu u centimetrima , a ako je i taj broj isti takmičarima će biti dodeljen isti plasman , a naredni plasman ( i ) će biti prazan ( ni ) .

Član 48 .

Bodovanje pojedinaca u Master ligi , gde se takmičenje obavlja u više kola vrši se na taj način što se za svakog pojedinca obračunava zbir sektorskih plasmana iz svih kola . Ako više takmičara na kraju takmičenja u ligi imaju jednak broj poena , plasman se određuje kako je dato u članu 47 . ovog Pravilnika .

Član 49 .

Svakom takmičaru koji ne uspe da ulovi ni jednu važeću ribu , biće dodeljen plasman jednak broju takmičara u datom sektoru za dato takmičenje . Isti plasman biće dodeljen takmičaru koji propusti takmičenje iz bilo kog razloga , pomnožen sa dva .

Član 50 .

Svaki takmičar koji je primoran da iz bilo kog razloga napusti takmičenje koje još traje , ima pravo da se zbir njegovog ulova do trenutka napuštanja takmičenja sabere u njegov ukupni rezultat ili rezulatat ekipe ako nastupa u ekipnoj konkurenciji .
Svakoj nepotpunoj ekipi biće dodeljen plasman jednak broju takmičara u datom sektoru za svako sektorsko takmičenje za vreme za koje je član ekipe bio odsutan .
Član 51.

EKIPNO BODOVANJE

Kod ekipnog takmičenja . gde se ekipe takmiče u više sektora , plasman ekipa se određuje na osnovu zbira sektorskih plasmana takmičara jedne ekipe za sva provedena kola ekipnog takmičenja . Ako više ekipa ima isti broj sektorskih plasmana , prvi kriterijum za odlučivanje je najveći broj dodeljenih bodova , drugi kriterijum je naveći broj ulovljenih važećih riba a najduža riba je treći kriterijum .
Ukoliko je rezultat i posle ova tri kriterijuma nerešen , timovima i pojedincima će biti dodeljen isti plasman a naredni plasman ( i ) će biti prazan ( ni ) .

Član 52 .

Kada takmičar ulovi ribu , istu prihvata u meredov i donosi na obalu sudiji meraču , koji je prihvata i stavlja u korito za merenje . Ako riba takmičaru ispadne on je odgovoran za to i ako nije vršeno merenje ne sme se u startnu listu upisivati ulov . Sudija merač posle izvršenog merenja pušta ribu polako nazad u vodu i glasno i jasno objavljuje da je takmičar ulovio ribu ( objavljuje vrstu , dužinu i redni broj ribe koja je ulovljena ) da bi susedni takmičari bili upoznati sa tim podacima .

Član 53 .

Obračun plasmana za jedno kolo vrši se na osnovu zbira sektorskih plasmana za dva sektora takmičenja i na taj način se dobija pobednik u jednom kolu . Zbirom plasmana u šest kola dobija se ukupni plasman u okviru Master lige za svakog takmičara i ekipu .

10 . KAZNENE ODREDBE

Član 54 .

ŽUTI KARTON ( opomena ) sudija uručuje takmičaru ako se ne pridržava opštih pravila takmičenja :
- Ako gazio po vodi za vreme takmičenja ( ukoliko to nije dozvoljeno )
- Ako svojim ponašanjem ometa lov drugih takmičara
- Ako verbalno vređa službena lica
- Ako koristi neispravan pribor

Član 55 .

CRVENI KARTON ( diskvalifikacija ) daje se za ponavljanje bilo kog prekršaja iz Pravilnika i :
- Ako ulovi ribu neispravnim mušicama
- Ako ribu nekorektno prihvata i ispušta u vodu – baca
- Ako ulazi u tuđe startno mesto i prelazi na drugu obalu reke
- Ako za vreme takmičenja komzumira alkohol ili neka opojna sredstva
- Ako vređa službene osobe i predstavnike domaćina

Član 56 .

Glavni sudija može izreći opomenu i diskvalifikaciju – pre , za vreme trajanja i posle takmičenja , za nekorektno ponašanje i vređanje takmičara i zvaničnih osoba lige .
Sudijski kolegijum verifikuje žute kartone , a žiri takmičenja crvene kartone .
Glavni sudija i delegat moraju u svom izveštaju obavezno navesti razloge dodeljivanja žutih i crvenih kartona i uzeti izjavu takmičara kom su dodeljene kazne . Ako takmičar ne želi da da izjavu , to se konstantuje u izveštaju .

Član 57 .

Za nekorektno suđenje :
- dopuštanje takmičaru remećenje pravila
- nekorektno kretanje pored staze
- ulazak u vodu za vreme takmičenja
startnom i sektorskom sudiji mogu se izreći opomene , isključenje pa i zabrana suđenja .Član 58 .

Opomene izriče sektorski sudija startnom , a glavni sektorskom sudiji .
Isključenje – zamenu sudije na stazi izvršava glavni sudija , a verifikaciju sprovodi sudijski kolegijum zabranom suđenja na određeno vreme do dve godine ili za stalno , izriče komisija na predlog glavnog sudije ili delegata u prvostepenom postupku .


Član 59 .

Na izrečene disciplinske mere od strane Foruma MO SSRS može se uložiti žalba Upravnom odboru SSRS , koji ih rešava u drugostepenom postupku . Odluke Upravnog odbora su konačne i na njih nema pravo žalbe .11 . PROGLAŠENJE REZULTATA

Član 60 .

Objava rezultat sektorskih plasmana , uključujući pojedinačne i sektorske plasmane mora biti objavljena po mogućnosti u pauzama takmičenja kod promene sektora ili najkasnije po završetku takmičenja za taj dan u roku od dva sata po završetku takmičenja .
Konačne rezultate svih sektora na jednom takmičenju koji uključuju pojedinačne i ekipne plasmane obavezno je objaviti u roku od tri sata od zatvaranja zadnjeg sektorskog takmičenja .
Ako se rezultati obrađuju kompjuterski ova vremena mogu biti kraća , ali ni u kom slučaju ne smeju preći predviđena vremena iz prethodnog stava .

Član 61 .

Dnevni rezultati i rezultati pojedinih kola smatraju se privremenim jedan sat nakon oficijelne objave od strane sekretara takmičenja . Vreme objave rezultata biće jasno navedeno u tabeli sa rezultatima , kako bi se pravovremeno mogle uložiti žalbe žiriju takmičenja .
Za proveru rezultata odgovoran je kapiten ekipe kod ekipnog takmičenja , a kod pojedinačnog sam takmičar , njegov trener ili kapiten .

Član 62 .

Ukoliko nema žalbi , objavljeni rezultati nakon isteka privremenog vremena smatraju se konačnim .
Takmičarski žiri u razmatranje uzima samo žalbe koje su pristugle u pismenoj formi sekretaru takmičenja u toku privremenog perioda i za koje je plaćena taksa od 50 evra . U slučaju da je žalba tačna , podnosiocu žalbe se vraća založeni novac , a u suprotnom navedeni novac će se uplatiti na žiro račun MO SSRS .
Sekretar o nastaloj žalbi vodi služebeni zapisnik i isti dostavlja Forumu MO SSRS .

Član 63 .

Iz poštovanja prema domaćinu i svim sponzorima svakog takmičenja , obavezno je da svi registrovani učesnici i timovi prisustvuju svim oficijelnim događajima navedenim u satnici takmičenja .

Član 64 .

Pozavršetku takmičenja i izračunavanja plasmana obavlja se svečano proglašenje rezulata , a ako su održana dva kola na kraju drugog dana .
Domaćin takmičenja uručuje priznanja , a posle održanog zadnjeg kola takmičenja u kalendarskoj godini uručuju se priznanja SSRS . Prva tri takmičara u pojedinačnoj konkurenciji dobijaju medalje , prvih pet dobija diplome za osvojeno mesto . Pobednik pojedinac dobija pehar na kome je ugraviran tekst :

" Šampion Srbije u mušičarenju za 20 __ godinu "

U zadnjem kolu lige u tekućoj godini proglašava se i reprezenazcija Srbije , koja mora odmah održati sastanak sa selektorom reprezentacije i dogovoriti se o učešću takmičara u reprezentaciji , pripremama i međusobnoj komunikaciji odlaska na međunarodna takmičenja .
U ekipnoj konkurenciji prva ekipa dobija dobija pehar za osvojeno prvo mesto i preuzima prelazni pehar SSRS , a ostale ekipe dobijaju diplome , a takmičari prve tri ekipe dobijaju medalje i diplome za osvojeno mesto . Pobednička ekipa stiče naziv :

" Šampion Srbije za 20 __ godinu "Član 65 .

Priznanja uručuju domaćini , delegat takmičenja i osobe koje ovlasti Forum MO SSRS ili Upravbni odbor SSRS .


12 . SISTEM SPORTSKO RIBOLOVAČKIH TAKMIČENJA U SRBIJI

Sportsko ribolovačka takmičenja i disciplini mušičarenje u okviru organizacione strukture SSRS stepenovan je i odvija se po nivoima :

- UDRUŽENJSKA ( klubska ) takmičenja su takmičenja pojedinaca i služe za izbor ekipa za zonska ekipna i pojedničana takmičenja ,
- ZONSKA еkipna i pojedinačna takmičenja služe za izbor ekipa i pojedinaca za nastup na izbornom takmičenju ,
- IZBORNA таkmičenja za ekipe i pojednice koji su ostvarili plasman u neku od liga u organizaciji SSRS ili na KUP SSRS . U Master ligi sa svakog zonskog takmičenja plasiraju po prva četiri takmičara , a na KUP takmičenje plasiraju se po prve tri prvoplasirane ekipe sa zonskih takmičenja ,
- POZIVNI TURNIRI i KUP – ovi еkipno i pojedničano su takmičenja koja organizuju društva i savezi na a koji na njihov zahtev žele da uđu u kalendar SSRS , organizuje pod pokroviteljstvom SSRS –a društva i savezi stiču određene benefecije vezane za pomoć , kako materijalnu i organizacionu uz delegiranje najkvalitetnijih sudija ,
- MEĐUNARODNA TAKMIČENJA u organizaciji SSRS ekipna i pojedinačna su takmičenja koja organizuje Savez sportskih ribolovaca Srbije , a na koja konkuriše međunarodnoj federaciji , a služe za afirmaciju i dalji razvoj mušičarskog sporta u Srbiji i to su :

- KUP JADRANSKO – PODUNAVSKIH ZEMALJA
- EVROPSKO PRVENSTVO
- SVETSKO PRVENSTVO

Član 66 .

Sistem takmičenja u ovoj takmičarskoj disciplini odvija se kroz :
- lige – pojedinačne i ekipne
- KUP SSRS
- otvorena i međunarodna prvenstva


Član 67 .

Ovaj Pravilnik utvrđuje takmičenja :
- MASTER LIGA SENIORI koja broji 26 takmičara , obrazovana sa po četiri takmičara iz zona Lige i sprovodi se kroz šest kola i na kraju lige prvih šest plasiranih takmičara imaju direktan plasman za narednu godinu . Od prvih šest prvoplasiranih selektor formira seniorsku A selekciju od koje se formira reprezenatcija za međunarodna takmičenja . Nacionalna B reprezentacija formira se od takmičara po plasmanu od sedmog do dvanaestog mesta u Ligi
- KUP MO SSRS za seniore u kom učestvuje po tri prvoplasirane ekipe sa zonskih prvenstava . Pobednik KUP – a MO SSRS u mušičarenju ekipno stiče pravo nastupa na KUP – u JADRANSKO – PODUNAVSKIH ZEMALJA gde je zvanični predstavnik Srbije
- PREMIJER LIGA JUNIORI koja broji dvadeset takmičara , formirana je da u početku iz zona u istu ulazi po četiri takmičara . Od prvih pet formira se reprezentacija a šestog bira selektor na osnovu rezultata i ima pravo nastupa na međunarodnim takmičenjima .


13 . FORMIRANJE REPREZENTACIJE SRBIJE

Član 68 .

Odmah po završetku zadnjeg kola Lige , kada se završi proglašenje rezultata , selektor reprezentacije u skladu sa Pravilnikom o reprezentativnim selekcijama saziva sastanak prvoplasiranih takmičara u Ligi ili kod ekipnog takmičenja sastanak prvoplasiranih ekipa i proglašava reprezenatciju Srbije za tekuću godinu .
Selektor reprezentacije preuzima dalju brigu oko priprema reprezenatcije u skladu sa programom koji je obavezan da podnese Forumu SSRS i na koji saglasnost daje Upravni odbor SSRS .

Član 69 .

Selektor reprezentacije upoznaje reprezentativce sa programom priprema reprezenatcije , planom odlaska na međunarodna takmičenja , način okupljanja , osiguranja sponzorskih sredstava i obaveza koju ima svaki reprezentativac u fazi priprema za međunarodne nastupe .


Član 70 .

Selektor je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru SSRS , kojem mora povremeno preko Foruma poslati izveštaje o toku priprema reprezentacije i stanju u reprezentaciji .

" А " SENIORSKU reprezentaciju Srbije čine pet prvoplasiranih takmičara iz Master luge i jedna rezerva koju bira selektor na osnovu plasmana . Reprezentaciju Srbije na međunarodnim takmičenjima čine 5 + 1 takmičar , selektor i trener – kapiten .

" B " SENIORSKU reprezentaciju čine takmičari od sedmog do dvanaestog mesta u Master ligi i jedna rezerva koju bira selektor reprezentacije na osnovu plasmana . Reprezentaciju na međunarodnim takmičenjima čini 5 + 1 takmičar , selektor i trener – kapiten ,

JUNIORSKU reprezentaciju Srbije čine pet prvoplasiranih takmičara iz juniorske lige i jedna rezerva na osnovu plasmana . Reprezentaciju Srbije na međunarodnim takmičenjima čini 5 + 1 takmičar , selektor i trener – kapiten .

Član 71 .

Reprezenatcija se formira , oprema , priprema i šalje na međunarodna takmičenja saglasno Pravilniku o reprezentativnim selekcijama SSRS . Odluku o odlasku reprezenatcije na međunarodna takmičenja donosi Upravni odbor SSRS na predlog Foruma i selektora reprezentacije .

14 . PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 72 .

Kalendar Master lige u mušičarenju , KUP – u Srbije i nastupe za svaku godinu na međunarodnim takmičenjima , donosi Forum MO SSRS i to mora da se objavi u zvaničnom biltenu i putem e – maila poslati svim takmičarima .
Radi smanjenja troškova takmičari koji se takmiče u Master ligi moraju imati svoje e – mail adrese radi lakše komunikacije sa selektorom , sekretarom Lige i SSRS – om . SSRS će sve takmičare i ekipe koji su ostvarili plasman u ligama ili na KUP – u Srbije , obavestiti pismenim putem najkasnije 60 dana pre početka takmičenja i zatražiti njihovu potvrdu učešća u ligama i na to moraju odgovoriti pismenim putem u narednih 15 dan po prijemu obaveštenja . U slučaju odustajanja iz bilo kog razloga u ligi ili KUP takmičenju , pozivaju se rezerve sa izbornog takmičenja po ostvarenom plasmanu . Ako se desi da odustane i rezerva , poziva se sledeći takmičar ili ekipa po plasmanu .

Član 73 .

Takmičar sa sekretarom lige i selektorom ima dužnost komunikacije putem e – maila koje navedeni organi moraju pratiti i objavljivanje svih informacija vezanih za takmičenja na zvaničnom sajtu SSRS .

Član 74 .

Za nastup u Master ligi u mušičarenju takmičari se moraju licencirati pravovremeno na osnovu Pravilnika SSRS i Foruma MO SSRS i prijaviti se za takmičenje u Master ligi , jer u protivnom gube status . Rok za prijavu nastupa u Ligi je 01 . 05 . za tekuću godinu .

Član 75 .

Uslovi nastupa – kotizacija , biće objavljeni u kalendaru koje će za narednu godinu biti objavljeni u drugoj polovini tekuće godine .

Član 76 .

Ovaj Pravilnik sastavljen je na osnovu Pravilnika za mušičarenje međunarodne Federacije i dopuna i izmena Pravilnika SSRS .
Tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Forum MO SSRS .

Član 77 .

Sastavni deo ovog Pravilnika su :
- prijavni list za takmičenje pojedinaca
- prijavni list za takmičenje ekipa
- startni list takmičenja
- dnevnik takmičenja , pojedinačni i ekipni
- dnevnik takmičenja , ekipni 3 sektora
- obrazac – izveštaj delegata takmičenja
- obrazac – izveštaj glavnog sudije
- tabela za ekipni žreb
- zbirni dnevnik za šest kola Lige
- obrazac za raspored sudija , žirija , merača

Rezultati koji nisu na propisanim obrazcima neće se priznati , za šta odgovornost snosi sekretar Lige . Prilikom održavanja takmičenja delegat i sekretar takmičenja moraju kod sebe imati ovaj Pravilnik i dužni su da ga na zahtev ekipa i žirija pokazati radi eventualniog razjašnjavanja nekih odredbi koje su se tokom takmičenja pojavile kao sporne .

Član 78 .

Svoj izveštaj sa održanog takmičenja sa dnevnikom takmičenja delegat i glavni sudija dužni su da dostave u SSRS u roku od 7 dana , a istog dana sekretar Lige je dužan e – mailom poslati podatke sa kraćim pismenim izveštajem i eventualnim slikama sa takmičenja SSRS kako bi se isti mogli objaviti i predstaviti rad Saveza i isticati uspesi pojedinaca i ekipa u sportskom delu .

Član 79 .

Ne može se takmičiti takmičar čije udruženje ( klub ) do početka takmičenja nije izvršilo članske obaveze prema SSRS , što utvrđuje sekretar lige u saradnji sa sekretarom SSRS .

Član 80 .

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i primenjivaće se odmah . Biće objavljen u službenim glasilima SSRS sa mogućnošću da se sa sajta uradi preuzeimanje na drugi kompjuter i štampati po preuzimanju .

Član 81 .

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika orestaju da važe odredbe donešene 03 . 05 . 2009 . godine .

Član 82 .

Izmene i dopune Pravilnika vrše se na predlog Foruma MO SSRS , vrši Upravni odbor SSRS .

_________________
Predlog novog pravilnika MO SSRS Paceri10
Nazad na vrh Ići dole
 
Predlog novog pravilnika MO SSRS
Nazad na vrh 
Strana 1 od 1

Dozvole ovog foruma:Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
MUŠIČARENJE :: Slobodni sastavi :: Mušičarski klubovi i sekcije-
Skoči na: